• İnternet Dünyasına Açılan Sevgi Penceresi
  • İnternet Dünyasına Açılan Sevgi Penceresi
  • İnternet Dünyasına Açılan Sevgi Penceresi
Kitap Okuma Anketi
Kitap Okuyor musunuz?
 
ZİYARETÇİLERİMİZ
Gönül Sitesini Dünyanın neresinden İzliyorsunuz?
 
Yasal Uyarı
Bu sitede yayınlanan bütün eserlerin çoğaltılması, izinsiz olarak bestelenmesi yasaktır! Buna uymayanlar hakkında, 5846 ve 411 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 3257 sayılı Sinema ve Muzik Eserleri Kanunu Hükümleri gereğince hukuki işlem yapılacaktır. Sitede yayınlanan şiir, yazı ve hikayelerin telif hakları sahiplerine aittir. Ancak Naci Gümüş imzalı yazı, şiir ve hikâyeler; isim anılması, kaynak gösterilmesi şartıyla alıntılanabilir.

PostHeaderIcon SEVGİ, HUZUR

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfEn iyi 

.

Mehmet_CobanSevgi huzur denilince bütünleşmek akla gelir. Yani insanın iç dünyasıyla dış dünyasının bütünleşmesi... Herhangi bir çatışmanın olmamasıdır.

Allah gönderdiği ayetlerde; bütün yaratılanların tek bir yasayla, yaratılış yasasıyla yaratıldığını, aralarında hiç bir fark olmadığını, yaratılış yasanın getirdiği küçük özelliklere ayrıldıklarını söyler. Yani yaratılanlar temelde aynı ama biçimsel değer olarak farklıdırlar.

 Nitekim bugün bilim de; canlı cansız varlıkların temel yapısına indiğinde aynı noktaya varır. ATOM ve atomu oluşturan değerler veya HÜCRE ve hücreyi oluşturan değerler. Her maddenin, her hücrenin temelinde vardır. Atomu oluşturan değerlerin sayıları, hareketleri varlıkları biçimlendirir.

 Yaşam olarak her varlık dönüşümler yaşar. Hidrojen Oksijen belirli oranlarda dönüşerek suya, su buluta, buza, kara dönüşür. Diğer elementlerde aynı şekilde çeşitli varlıklarla bileşerek dönüşürler.

 İnsanda öyledir. Doğar, doğmadan önceki varlığından insana, ölür ölmeden önceki varlığından toprağa, ahirette diriltilir diriltilmeden önceki varlıktan cezaya mükâfata ulaşır.

 Süreç; insana dünyada verilen iradi seçim özelliğiyle sekteye uğrar gibi görünse de aslında değişmez.

 İnsan bazen; kendini yaratılış kanunlarından ayırır. Ayırdığı her an kendini yalanla, ikiyüzlülükle, çıkarcılıkla, bencillikle birleştirir. İşte insanın yaratılış kanunları olan, birliktelik, paylaşımcılık anlayışından ayrıldığı her an, sevgi, huzur ortadan kalkar. Çünkü asılda ortada yaratılış kanunundan temelde ayrılamayan bir insan vardır. Ancak temelde yaratılış kanunlarından ayrılamayan insan, bireysel girişimleriyle yaratılış kanunlarına, yani birlikteliğe, paylaşımcılığa aykırı hareket ederek sevgiden uzaklaşıp huzursuz olur. Çünkü bütünlüğü bozmuştur. Onun için şehirde bütünlüğü bozan insanlar doğanın içinde huzur bulurlar. Nedeni; doğal ortamlardaki bütünlük, yaratılış yasalarından gelir. Doğa da, insan da aynı yasayla, aynı hamurdan yaratılmıştır. Dağlar, taşlar, denizler, ovalar, ağaçlar, çiçekler, otlar, hayvanlar her şey… İnsanla aynı hamurdan, aynı yaratılış yasasından meydana gelmiştir. O nedenle birbirine huzur, sevgi verirler. Dikkat edin; en yırtıcı hayvan, canavar diye bilinen en korkunç hayvan, bir bebeğe dokunmaz. Bilir ki; o yaratılış yasasındandır, yaratılış yasası gereği masumdur, kendine zarar vermez. Bunlar insana ne zaman dokunur? Bebek büyür. Yaratılış yasasına aykırı düşünceler, tavırlar üretir. Hayvanlar bunu hissederler. Korunmak için zarar verirler. Aslında verdikleri zarar kendilerini koruma içgüdüsünden kaynaklanır. Hayvanların gözlerinin içine bakıp da kalbinizdeki onlara zarar vermeyeceğinize dair sevgiyi gösterdiğiniz an, o yırtıcı, canavar hayvanlar anında değişirler. Neden? İşte bu neden sorusunun nedeni, insan aynı yaratılışa sahip olan varlığa sevgisini sunmuş, ona zarar vermeyeceği duygularını hissettirmiştir.

 Allah kendi yasalarına uyulduğu müddetçe insanların İslam, yani barış içinde, huzurlu, esenlikte olacaklarını söyler. Çünkü İslam olan, doğayla, insanla, tanrıyla çatışmaz. Çatışmayan insan da huzursuz olmaz. İnsanı huzursuz eden şeyler çatışmalardır.

 Ancak insan laikleşir. Yani der ki; ben yaratılış yasalarından, yani Tanrının yasalarından ayrılıyorum. Kendime göre ürettiğim yasalarla bir hayat kuracağım. İşte o zaman insanın yazboz (deneme) yasaları oluşmaya başlar. Deneme yanılma mantığıyla oluşturulan laik yasalar insanları bireyci, çıkarcı yapar. Bireyci çıkarı olan insanlar, paylaşımcılıktan, birliktelikten ayrılırlar. Her ayrılış çatışmayı, huzursuzluğu getirir.

 Ateistlerin iddia ettiği gibi; ateizm yaratılış yaralarına yani doğa yasalarına uymak değildir. Tam tersine; bilim adına üretilmiş kanıtlanmamış, yasallaşmamış teorilere, tezlere, hipotezlere uymaktır. Bu nedenle ateizmin laikliğin oluşturduğu tüm yasalar, huzursuzluğun nedenidir. Çünkü laik, ateist yasalar; bilimsel kanunlara yani doğal yasalara aykırıdır.

 Geçmişte, günümüzde Allah'ın yasalarına uyduğunu iddia eden, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Museviler gerçekte din yasaları diye Allah'ın yasalarına uymamışlardır. Allah onların durumunu şöyle anlatır. “Onlar gönderdiğimiz yasaları terk ederek, toplumdaki din adamlarının yasalarına uydular. Böylece dinimden uzaklaşarak kâfir oldular” Yani Allah kısaca Allah diyor ki; bugün Hıristiyanların, Musevilerin, Müslümanların uyduğu yasalar tanrının yasaları değil, insanların din adına uydurdukları yasalardır. Yani tanrı tanımaz; laik, ateist yasalardır. Onun için dindarların din yasaları insanlara huzur vermez. Sevgi vermez. Sürekli çatışma verir. Nedeni; tanrıya inanmış gibi görüp tanrının yasalarına aykırı tanrısız, ateist, laik yasalar üretmişlerdir. Adına da din yasaları demişlerdir.

 Allah'ın yasalarında bütün varlıklar arasında birbirinden kopmayan bağ vardır. Laik, ateist yasalar bu bağı kopararak, dünyayı kan gölüne çevirirler. Geçmişte din savaşları diye belirtilen savaşların hiç biri din savaşı değildir. Hepsi çıkar savaşıdır. Allah resullerinin yaptığı savaşlarda din savaşı değildir. Allah resullerinin yaptığı savaşlar; toplumlarına yapılan saldırılara karşı müdafaa veya baskı, zulüm gören insanların özgürlük savaşlarıdır. Değilse Allah Resullerine ortaya çıkın benim adıma dünyayı kan gölüne çevirin demez, dememiştir.

 İslam; milliyetçi, muhafazakâr, dindar, ateist, laik yasalardan uzaktır. İslam insanları;  direkt, hiç bir aracı koymadan Allah'a, Allah'ın yasalarına bağlar. İnsanların Allah’a, Allah’ın yasalarına aracısız bağlanmasına Müslümanlık denir. Değilse güya Müslüman ilim adamlarının ürettiği yasalara uymak Müslümanlık değil, dindarlıktır. Müslüman ise hiçbir zaman dindar olmaz. Çünkü hiçbir zaman din adamlarına bağlanamaz. Allah tövbe suresinin 31. Ayetinde Allah’a inanan toplumların din adamlarına bağlanmasını yasaklamıştır.

 Ama bugünkü Hıristiyanlıkta, Musevilikte, Müslümanlıkta Allah'ın yasaları geçerli değil, insanların Allah adına ürettikleri yasalar geçerlidir.

 İslam olmak; insanların ister Allah adına olsun, ister kendi adlarına olsun insanların ürettikleri yasaları terk ederek, Allah'ın yasalarıyla uyarak bütün yaratılmışlarla bütünleşmektir. İşte bu bütünleşmeyi sağlayan insanlar, sevgiyi doruğa, çatışmayı barışa, korkuyu huzura çevirirler.

 Ne yazık ki; şu an dünya insanlığı Allah'ın yasalarına göre hayat yaşamıyor. Bu nedenle savaşlar, huzursuzluklar, sevgisizlikler almış başını gidiyor. Çıkar, çıkarcılık din (yasa) olmuş, insanların ömrünü tüketiyor.

Son Güncelleme (Perşembe, 20 Ekim 2016 17:14)

 

PostHeaderIcon PEYGAMBERLİK VE BİLGELİK

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfEn iyi 


mehmet_aliPeygamberler, bilge kişiler değildir. Bilge kişileri olan toplumlara Allah elçi göndermez. Çünkü toplumun ihtiyacı yoktur. Bir toplumda bilge kişiler mevcut ise bu kişiler toplumlarını aydınlatır, onlara iyi-kötü, güzel-çirkin, hak-batıl olan şeyleri gösterirler. Toplumu reşit kılacak okullar açarlar, kurumlar oluştururlar yani salât ederler. İnsan, yaratılışı gereği ortak aklın kabul ettiği değerler ile fıtraten donatılmıştır. Örnek vermek gerekirse; haksız yere adam öldürmek tüm dünya insanlarınca kötü bir iş olarak kabul edilmiştir.

Allah toplum hayatına zulüm ve fesat çoğaldığında müdahale eder, onların içinden bir elçi seçer ve hikmet içerikli yani zulüm ve fesadı engelleyen kanun, düstur ve ilkeleri vahyeder. O elçi de toplumuna bu ilkeleri tebliğ eder. Toplumun bütün fertleri değil, akledenler, yani rüşde ulaşanlar bu kurallara kendi özgür iradeleri ile uyarak hem dünya hayatlarını cennet ederler, hem de ebedi hayatlarını cennet ederler.

Rabbimiz’in bu sınav döngüsünü programladığı biçimde sürdürmesindeki muradı, biz yaratılmış kullarından hangisinin ödüle lâyık, hangisinin cezaya müstahak olduğunu bilmesi için değildir. Bu sınav biz insanların kendimizi ve bizimle aynı zaman diliminde yaşayan insanların da bilmesi, mahşerde onları da tanık tutması içindir.

Kur’ân da isimleri verilen peygamberlerin seçildikleri toplumların tarihleri incelendiğinde, o toplumlarda zulüm ve fesadın doruk noktaya çıktığı görülmektedir. Örnek olarak Musa peygamber’in mücadelesi gösterilebilir.

Rabbimiz, İsrail oğullarının Firavun idaresinde nasıl zayıf duruma düşürüldüğünü, sömürüldüğünü, köleleştirildiğini mazlumların feryadını en iyi işiten ve gören olması nedeniyle toplum hayatına müdahale etmiş ve Musa (A.S.) ı elçi olarak seçerek, ona hikmet yani zulüm ve fesadı engelleyecek kanun, düstur ve ilkeleri (Tevrat’ı) vahyederek, o toplumu reşitleştirmiştir. Toplum rüşde ulaşınca da Musa (A.S.) ın önderliğinde bu zulüm yönetiminden kurtulmak için, Nil nehri üzerine barajlar inşa ederek, kuru yol üzerinden Mısır’dan çıkmışlardır. Kendilerini takip eden Firavun ve işbirlikçilerini de barajı patlattırmak suretiyle aynı suda boğmuştur. Arkeolojik araştırmalar ile bu baraj kalıntıları günümüzde ibret olarak gün yüzüne çıkarılmıştır.

Son Güncelleme (Perşembe, 20 Ekim 2016 17:11)

 
Site Dili / Language
İstediğiniz dile çeviriniz

language you want to turn the

Üye Girişi
Ziyaretçi Sayısı
Bugün692
Dün2201
Tüm Zamanlar3114156
Kimler Çevrimiçi
Şu anda 38 konuk çevrimiçi
İstatistikler
Üyeler : 1608
İçerik : 1508
Web Bağlantıları : 31
Site İçi Arama
Twitter'den Takip
Sitemizi Mavi Kuş'u tıklayarak Twitter'da paylaşın.
Facebookta Paylaş