Kitap Okuma Anketi
Kitap Okuyor musunuz?
 
ZİYARETÇİLERİMİZ
Gönül Sitesini Dünyanın neresinden İzliyorsunuz?
 
Yasal Uyarı
Bu sitede yayınlanan bütün eserlerin çoğaltılması, izinsiz olarak bestelenmesi yasaktır! Buna uymayanlar hakkında, 5846 ve 411 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 3257 sayılı Sinema ve Muzik Eserleri Kanunu Hükümleri gereğince hukuki işlem yapılacaktır. Sitede yayınlanan şiir, yazı ve hikayelerin telif hakları sahiplerine aittir. Ancak Naci Gümüş imzalı yazı, şiir ve hikâyeler; isim anılması, kaynak gösterilmesi şartıyla alıntılanabilir.

PostHeaderIcon Kur'an'i Duruş Mu, Karunî Vuruş Mu?

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 4
ZayıfEn iyi 

 

mehmet_aliKarûn, “Bu servet, bana ancak KENDİMDEKİ BİLGİ sayesinde verildi” dedi. Bilmez miydi ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı, birikimi olan kimseleri kesinlikle değişime/yıkıma uğratmıştı. (Kasas 78)

Efsaneleşmiş servetiyle ün yapan Karun, Firavun’un zulmü ile köleleştirilmiş İsrailoğulları kavminden idi. Firavun İsrailoğullarını inim inim inletirken, aynı kavme mensup olan bir işbirlikçi seçmişti kendisine. Karûn adındaki işbirlikçisi ile el ele vermeseydi zulüm sistemini uygulayamazdı.

Firavun, Bu zulüm çarkının işleyebilmesi, halkın alın terinin sömürülmesine bağlı olduğunu da biliyordu. Sistem içinde kendisine sağlanan imkânları değerlendirerek servetini devamlı büyüten Karûn, kendisine yöneltilebilecek eleştirilere de savunmasını hazırlamıştı. Düşünme yeteneklerini yitirmiş ve köleleştirilmiş İsrailoğulları Karûn’a ne diyebilirlerdi ki? Karûn bu köleleşmiş toplumunun karşısına çıkıp, “Bu servet, bana ancak KENDİMDEKİ BİLGİ sayesinde verildi” diyebiliyordu. Bu gerekçeye de kimse itiraz edemiyordu.

Karûn, kendi kavmine ihanet eden, İsrailoğullarına zulmeden Firavun’un destekçisi ve işbirlikçisi bir kimsedir; Firavun nezdindeki yerini de kendi halkına ihaneti ile kazanmıştır. Bir İsrailoğlu olan kapitalist Karûn’un kazandığı mevki o kadar önemlidir ki, Firavun’un destekçisi ve yandaşı olan saray erkânının adı, onun adının yanında ikinci plânda kalmış, Firavun ve başrahibi Haman’dan sonra Musa peygamberin elçi olarak gönderildiği üçüncü önemli kişi olmuştur.

Her ne kadar Firavun ve işbirlikçisi Karûn, halkı köleleştirerek egemenliklerini sürdürmek için KAPİTALİST VURUŞLARI ilke edinmişler ise de, bu servetlerinin hiçbir işe yaramadığı, KUR’ÂNÎ DURUŞ sergileyen Musa ve Harun (A.S.) ların sabırla yürüttükleri mücadele sonunda anlaşılmaktadır.

Zamanımızda da tarihî bir araştırma yapıldığında; benzer sömürü düzenlerinin uluslararası ticaret, faiz ve sömürü ile Karûnlaşmış kişilerle dolu olduğu görülmektedir. Bu kişiler, en akıllı işin servet kazanıp biriktirmek olduğuna inanan ve kendi bilgi ve becerisi sayesinde elde ettiğini zannettiği servetleriyle kendilerini zengin hisseden tağutlaşmış kimselerdir.

Kapitalist Karûnî vuruşa örnek olabilir diye aşağıdaki anekdotu takdirlerinize sunuyorum.

Geçen gün bir sohbet meclisinde, bir arkadaş genç neslin daha akıllı olduğunu, kendisinin torunundan çok şeyler öğrendiğini ifade ederken, torunu ile aralarında geçen bir söyleşiyi bizlerle paylaştı.

-Proje çalışmaların nasıl gidiyor?

-İyi gidiyor dede. İnşallah yakında fabrikamı kuracağım.

-Eh artık ablanı da ortak edersin.

-O nasıl olacak dede? Nasıl bir katkıda bulunacak?

-250.000 $ verirse kabul eder misin?

-O zaman ortak olabilir.

-Artık (X) amcanı da ortak alırsın değil mi?

-250.000 $ verirse olabilir.

-(X) amcadan da para istemek ayıp olmaz mı?

-Para katkısı olmadan ortak kabul edilebilir mi?

-Olur tabii.

-Nasıl olur dede?

-(X) amcan bu projenin kurulması için sana teşvik çıkartır. Yetmez mi?

-Teşvik de ne demek dede?

-Teşvik, devletin bu proje için seni desteklemesi demek. Örneğin, senden belirli bir süre vergi alınmaz. Sen de bu şekilde sermayeni artırmış olursun.

-Tabii o vakit ortak kabul edilebilir.

İşte çağımız Müslüman’ının torununu KARÛNÎ VURUŞ yöntemi ile eğitme metodu!...

Peki, KUR’ÂNÎ DURUŞ nasıl olmalı, bunun bir örneği yok mu? Olmaz mı?

12 Mart 1921 yılında TBMM. tarafından kabul edilen İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Meclis tarafından önceden ilân edilen 500 Liralık ödülü çok ihtiyacı olduğu halde almamıştır. 

Mehmet Ali Oğuz

Em. C. Savcısı
 

Son Güncelleme (Salı, 28 Mart 2017 18:46)

 

PostHeaderIcon Kurt ve Lâmba

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 2
ZayıfEn iyi 

    Babamdan dinlemiştim:

    “Çocukluğumuzda oturduğumuz şehir Zülküfül Dağı’nda idi. Evimizin bitişiğinde ufak bir ağılımız vardı. Bir kış, baktık ki arada bir hayvan eksiliyor. Bir, iki, üç. Bunun üzerine babam, durumu anlamak için geceleri ağılda beklemeğe karar verdi. Bir gece, bir elinde petrol lâmbası, öbür elinde de bir sopa, beklerken, ağılın giriş yerinden içeriye bir kurdun daldığını görür. Meğer ağıla dadanan bir hırsız değil, bir kurtmuş. Kurt içeri girince, hayvanlar panik içinde bir oraya bir buraya koşuşup duruyorlarmış. Babam kurda sopayı yapıştırmaya başlar. Biz bu sırada ahırda bir takım koşuşturmaların ve gürültülerin olduğunu duyunca oraya bakmaya gittik ve babamın kurtla karşı karşıya kaldığını görünce, evde de yardım edecek büyük yaşta erkek bulunmadığından kasabanın kahvesine yardım istemeğe koştuk. Sonra kahvedekilerle birlikte dönünce babamın kurdu öldürdüğünü gördük. Babam, kurtla çarpışmasını şöyle anlattı: Kurt, benim elimde lâmbayı görünce, üstüme atılıp beni paralamaya girişmedi. O, bütün gücüyle lâmbayı söndürmeğe çalışıyordu. Ben bir elimle lâmbayı onun üfürerek söndürmesinden kurtarmak için mümkün mertebe uzakta tutuyor, öte taraftan sopayla onu döğmeye çalışıyordum. Kurtsa, tıpkı bir insan gibi, durmadan ağzını uzatarak lâmbayı söndürmeğe çalışıyordu. Bütün dikkat ve gayretini ilkin lâmbayı söndürmeye yöneltmişti. Fakat o bütün bu uğraşmalarına rağmen lâmbayı söndürmeyi başaramadan ben onu öldürebildim.”

    Babamın çocukluk anılarından biri olan ve babasıyla yani dedemle bir kurt arasında geçen bu vak’a, bende bugün, biz müslümanlarla müslümanların düşmanları arasındaki açık gizli savaş hakkında bir takım düşünceler ilham etti. Kurt neden doğrudan doğruya sürünün üzerine değil de dedeme yönelmişti? Bu açıktı. Gerçi hedefi sürüydü. Nitekim fırsat bulduğu her gece bir hayvanı alıp götürmeyi ihmal etmemişti. Fakat bu kere karşısına sahipsiz bir sürü değil, sürünün sahibi çıkmıştı. O, yine her zamanki âdetiyle sürüye saldırsa arkadan dedem tarafından kolaylıkla öldürülebileceğini anlamıştı. Dedeme yönelmesi kolaylıkla anlaşılıyor ama neden hemen dedemin üstüne atılmayıp da bütün dikkatini ve gücünü lâmbayı söndürmeğe çevirmişti? Aslında işin burasında da kurdun müthiş bir hesabı vardır. Kurt düşünüyor ki, lâmba dedemin elinde oldukça dedem olanca gücünü kullanabilecektir. İki tarafın da kuvvetini tam kullanmasının sonucu ise kesin değildir. Kurdun dedemi mutlaka yeneceğine dair elinde bir garantisi yoktur. Fakat bir kere lâmbayı söndürmeyi başarırsa dedem etrafını, yanını, yöresini göremiyecek, karanlığa alışık gözlerinin üstünlüğüyle kurt hasmını kolaylıkla alt edecektir. Bu yüzden tıpkı bir insan gibi lâmbayı üfürmeye vermiştir kendini. Yalnız bu hesabının doğruluğuna ve tamlığına rağmen kaderinin kendisine tayin ettiği sonucu değiştirememiştir.

    Müslüman, elinde bir lâmba bulunan bir ev sahibidir. Onun düşmanı da, ister batıda olsun, ister doğuda tıpkı o kurt gibidir. Müslümanın lâmbası, Kur’an ve İslâm’dır. O, ancak onun aydınlığında bu evren gecesinde yanını yöresini görebilmekte ve onun ışığında yaşayabilmektedir. Kurtsa, vahşetin en haşin ve yırtıcı çocuklarından biri olarak hep kış karanlıklarında dolaştığından karanlıkta iş görmeğe gözleri alışıktır. O, ışıkta adeta kör gibi olur. Karanlıkta ise gözleri adetâ ışıl ışıl yanar. Onun için insanın en büyük silâhının ışık olduğunu bilir. Ve yine onun için gündüzleri pek ortalıkta gözükmez. Karanlık bastırınca ava çıkar. O zaman da elinde lâmba veya bir ışık bulunan bir insan gördü mü ilk iş olarak o ışığı söndürmeğe çalışır. Işığı söndürdü mü işi artık kolaylaşır. Gözü görmez hale gelen hasmını paralar. Artık sürü de sahipsiz kalınca kurdun keyfine diyecek yoktur. İstediğini sırtına vurup alıp götürür.

    Müslümanların parlak devirlerinde, yani islâm bir güneş gibi ortalığı aydınlatırken, avrupalılar ortalıkta gözükmediler. Karanlığın bastırmasını yüzyıllarca beklemesini bildiler. Kurt da açlığa çok dayanıklıdır. Kaderin bir imtihan gecesi gelip çattı. Müslümanlar için karanlık gece bastırdı. İşte kurda, yani avrupalıya gün doğmuştu. Her gaflet anında sürüden bir iki aşırmayı becerdi. Nihayet, müslümanlar yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Sonunda, kurdun karşısına bir iki çıkmaya başladılar. Avrupalı, lâmbayı söndürebildiği her ülkede, müslümanları kolayca hâkimiyeti altına adı. Şimdi bütün gücüyle henüz bütün islâm ülkelerinde söndürmeyi başaramadığı noktaya, yani islâmı tam anlamıyla söndürmeğe bütün zekâ ve teknik gücünü sarfediyor. O biliyor ki, bunu başarırsa artık müslümanları tam anlamıyla tarihten silmeğe, yani etkisiz ve güçsüz hale getirmeğe erişmiş olacaktır. Ondan sonra ezmenin her türlüsünü, ekonomik, kültürel, politik ezme türlerinin her türlüsünü kolaylıkla uygulayabilecektir. Fakat ışık yandıkça, bir noktada da olsa lâmba yanmakta devam ettikçe, Müslümanlar için kurtulma umudu büsbütün yitmiş sayılmıyacaktır. Onun için batılılar liberali ile, marksisti ile, bütün güçleriyle islâmı söndürmeğe çalışıyorlar. İçten ve dıştan bütün kuvvetleri bu hedef için seferber olmuştur. Biz bir taraftan kendimizi korurken ondan daha büyük bir gayretle elimizdeki ilâhi ışığı, sır lâmbasını söndürmemeğe çalışmakla kurtuluş umudumuzu koruyabileceğiz. Unutmayalım ki, kurdun gözleri karanlığa alışıktır. Ama biz, barbar avrupa önünde medenî islâm insanları ışığı kaybedersek yolumuzu kaybettik ve umudu da kaybettik demektir.

    Evet, batılılar ve doğulular, aya da çıksalar, yerin dibine de inseler, ruhları itibariyle barbardırlar ve kurdun tabiatını taşımakta devam ediyorlar. Biz yırtık pırtık çul çaput içinde kalsak dahi, hiç olmazsa medenî olmanın büyük anısını taşıyacak kadar medeniyiz. Biz mutlaka ışıkta iş görebiliriz.

    Ne mutlu kurdun tıpkı insan gibi söndürmek için üfürüşünden lâmbasını koruyabilenlere.

 

(Diriliş Gazetesi  1 Ocak 1971) 

Son Güncelleme (Salı, 28 Mart 2017 14:05)

 
Site Dili / Language
İstediğiniz dile çeviriniz

language you want to turn the

Üye Girişi
Ziyaretçi Sayısı
Bugün2196
Dün2354
Tüm Zamanlar3403136
Kimler Çevrimiçi
Şu anda 33 konuk çevrimiçi
İstatistikler
Üyeler : 3229
İçerik : 1455
Web Bağlantıları : 31
Site İçi Arama
Twitter'den Takip
Sitemizi Mavi Kuş'u tıklayarak Twitter'da paylaşın.
Facebookta Paylaş