• İnternet Dünyasına Açılan Sevgi Penceresi
  • İnternet Dünyasına Açılan Sevgi Penceresi
Kitap Okuma Anketi
Kitap Okuyor musunuz?
 
Yasal Uyarı
Bu sitede yayınlanan bütün eserlerin çoğaltılması, izinsiz olarak bestelenmesi yasaktır! Buna uymayanlar hakkında, 5846 ve 411 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 3257 sayılı Sinema ve Muzik Eserleri Kanunu Hükümleri gereğince hukuki işlem yapılacaktır. Sitede yayınlanan şiir, yazı ve hikayelerin telif hakları sahiplerine aittir. Ancak Naci Gümüş imzalı yazı, şiir ve hikâyeler; isim anılması, kaynak gösterilmesi şartıyla alıntılanabilir.
Site İçi Arama

PostHeaderIcon ÖZEL OKUL KATKI PAYI

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 147
ZayıfEn iyi 
Yazarlarımız - Makaleleri

 “Öğretmen Tercih Etme Hakkı” başlıklı yazımdan sonra, yine orijinal, cesaret gerektiren ve tartışma yaratacak bir konu ile birlikteyiz. Evet, bu yazımızda öğretmeni, veliyi, öğrenciyi, işçiyi, işvereni, iş dünyasını velhasıl kelam herkesi yakından ilgilendiren son derece önemli ve yeni bir konu olan “Özel Okul Katkı Payı” konusunu ele almaya çalışacağız. Her yeni konuda olduğu gibi, bu konunun da destekçileri ve karşı çıkanları olabilecektir. Bu son derece normal bir durumdur.

Burada asıl önemli olan “Özel Okul Katkı Payı” veya benzeri bir düzenlemeyi gerekli ve yararlı gördüğü halde,  “2003 yıllında 10 bin yoksul öğrencinin özel okullarda devlet bütçesiyle okutma girişiminin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den döndürülmesini”  gerekçe göstererek, bu konudaki düşüncelere, çabalara ve girişimlere tam bir “öğrenilmiş çaresizlik sendromu” içinde “karamsar” yaklaşanların varlığıdır. Bu nedenle yazıma, işte bu ruh hali içinde bulunanların itirazlarına cevap vererek başlamayı uygun görmekteyim. Böylece, yazının tamamının söz konusu kişilerce de okunmama riskini azaltmış oluruz.

Bilindiği üzere, Türkiye’de bütün özel ve resmi okul/kurumlar, Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Banlığı’nın gözetim ve denetimi altındadır. Dolayısıyla bu okul/kurumların açılışı, takip edecekleri eğitim programı, okutacakları ders kitabı ve kullanacakları  her türlü ders araç ve gerecin onayı ile çalıştıracakları idareci, öğretmen ve diğer personelin atanması,.. gibi tüm iş ve işlemler, aynı Bakanlığın yetki ve sorumluluğu içinde yürümektedir.

Böylesine açık bilgiye ve gerçeğe rağmen, Sayın Sezer’in, 10 bin yoksul öğrencinin özel okullarda devlet bütçesiyle okutmayı öngören yasayı laiklik karşıtı akımların kontrolündeki özel okulların desteklenebileceği ve Cumhuriyet'in niteliklerine uygun olmayan öğrencilerin yetiştirileceğini belirterek” veto etme gerekçelerini anlamak ve onlara katılmak mümkün değildir.  Ancak, Sn. Sezer’den farklı olarak, sadece belli sayıdaki öğrenciye özel okulda okumayı bir hak veya imtiyaz gibi sunan söz konusu düzenleme, bana göre hem Anayasanın eşitlik ilkesine uygun değildi, hem de devlet okullarının hor görülmesi anlamını çağrıştırması bakımından sakıncalıydı.  Bu nedenle bu işin tek ve nihai çözümü, Sağlık Bakanlığı’nın “Özel Hastane Katkı Payı” sisteminin bir benzeri olabilecek “Özel Okul Katkı Payı”nı öngören bir sistemden geçtiğine inanıyorum. 

Ülkemiz oldukça genç bir nüfusa sahip olup, bu nüfusun da büyük bir kısmı öğrencilerden oluşmaktadır. Bugün yaklaşık olarak, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli örgün eğitim kurumlarında 16 milyon, yükseköğretimde ise 2,5 milyon olmak üzere, toplam 18,5 milyon öğrenci öğrenim görmektedir. Bu rakamı genel nüfusa orantılarsak nüfusumuzun yaklaşık %25'ini öğrencilerin oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.

Öğrenci sayımız, aralarında Danimarka, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Portekiz ve İsveç gibi devletlerin de bulunduğu Avrupa Birliği üyesi 20 devletin nüfusundan ayrı ayrı daha fazladır. Bu genç insan kaynağımız, en büyük güç ve zenginliğimizdir. Dolayısıyla son yıllarda büyük ivme kazanan eğitim yatırımları sonucunda iyi yetişen genç insan gücümüz, Ülkemizi pek çok batılı ülkeyle hem bilimsel, hem teknolojik, hem de mal ve hizmet üretimi alanında rekabet edebilir hale getirmiştir.

Devletimiz son yıllarda eğitime gerçekten büyük önem vermekte ve çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Öyle ki, son birkaç yıldır Cumhuriyet Tarihi’nde ilk kez, merkezi yönetim bütçesinden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılmıştır. Söz konusu bütçe, 2002 yılında 7,5 milyar TL iken, 2012 yılında 2002 yılına göre yüzde 522 artışla 39 milyar 169 milyon TL olmuştur. Bu bütçenin içinde, 800 000 dolayındaki öğretmen ve diğer eğitim çalışanının maaş, sağlık ve sigorta primi gibi giderleri bulunmadığı göz önüne alındığında, rakamın büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır.

Bunları, Allah zeval vermesin devletimizin büyüklüğünü ve zenginliğini anlatmaktan ziyade, Ziya Paşa'nın, "… bu terazi bu kadar sıkleti çekmez" sözünde ifadesini bulan, büyük eğitim yatırımlarının gelişmiş ülkelerdeki gibi,  daha rasyonel, daha verimli ve daha kalıcı bir yapıya kavuşturma zorunluluğunu ifade etmek için dile getiriyorum.

Gelinen nokta, gelecek adına umut ve güven vermekle birlikte,  “Kontrolsüz güç, güç değildir” gerçeğinden hareketle, ulusal insan sermayemiz olan bu önemli gücün, süreç içinde dezavantaja dönüşmemesi için, gelişmiş ülkelerdekine benzer interaktif yönlendirmeye, bilimsel kontrole, dinamik değerlendirmeye, sürdürülebilir bir programa ve iyi bir stratejik planlamaya ihtiyaç vardır.

Nitekim dünyaya bakıldığında, gelişmiş birçok ülkenin eğitim sisteminde, özel öğretime yönelik devlet desteğini öngören düzenlemelerin yıllardan beri uygulandığı görülecektir. Örneğin, Amerika'da uygulanan “Charter School” modeline göre devlet öğrenci başına en az 3 bin dolar, ortalamada ise 8-9 bin dolar ücret ödemektedir. Hindistan'da okullar kademelendirilmekte, en iyi seviyede olan okulların masrafları yüzde 80'e varan oranlarda devlet karşılamaktadır. Kalite düştükçe fiyat da ona göre düşmektedir. Fransa'da başarı alanında kendini ispat eden okulda, öğretmen maaşlarının tamamını devlet karşılamaktadır.

İşte bizim de, devletin mevcut eğitim bütçesine hiçbir ilave yük getirmeyecek bir şekilde “Özel Okul Katkı Payı”nı öngören bir düzenlemeyi biran önce hayata geçirmemiz gerekir. Peki, bu nasıl sağlanabilir? Bugün devlet okulunda okuyan her öğrencinin devlete bir maliyeti vardır. Örneğin 2012 yılı için bir öğrencinin devlete maliyeti, anaokulunda 2297, ilköğretimde 1514, lisede 1599 TL’dir.  Bu rakamlara, yukarıda da ifade edildiği üzere genel bütçede büyük bir yer tutan 800 000 dolayındaki eğitim çalışanının maaş, sağlık ve sigorta primi gibi giderleri dâhil değildir.

Bu bağlamda, özel okula gitmek isteyen her öğrencinin, özel okul giderinin devlete olan maliyeti kadarının devletçe karşılanması gerektiğine inanıyorum. Yani isteyen devlet okulunu, isteyen de ücret farkını kendisi karşılamak üzere her hangi özel bir okulu tercih edebilmelidir.  Böylece,  dar gelirli vatandaşların da, özel öğretim kurumlarından eğitim öğretim  hizmeti alabilme imkânı doğmuş olacaktır. Tıpkı özel ve devlet hastanelerinin bugünkü durumu gibi. Herkese açık olan ve devlet bütçesine ek bir maliyet getirmeyen böyle bir düzenlemeye, marjinal düşünceye sahip kimseler hariç,  iyi niyetli ve aklı başında olan hiç kimsenin karşı çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Böyle bir düzenlemenin hem vatandaşa hem de devlete sayısız yararları olacaktır.  

Bunlardan sadece birkaç tanesini sıralarsak:

1-   Bugün acil ihtiyaç gibi görünen ancak birkaç yıl sonra atıl duruma düşme ihtimali oldukça yüksek olan, yeni binaların yapım ihtiyacı büyük ölçüde azalacaktır.

2-   Büyük çoğunluğu kapasitesinin oldukça altında çalışan birçok özel okulun, “Özel Okul Katkı Payı” ile birlikte, tam kapasite ile çalışma imkanı doğacaktır. Böylece hem özel okul maliyetleri/fiyatları önemli oranda düşecek, hem de milli kaynağın israfı önlenmiş olacaktır.

3-   Sadece belli bir ekonomik gücün üstündeki ailelere hitap eden özel okullarda, artık sosyo-ekonomik durumu farklı ailelerden gelen çocuklar da okuma imkânı bulacak, böylece sosyal barış ve kaynaşma sağlanacaktır.

4-   Özel okullarda sayısı neredeyse öğretmen kadar olan yardımcı eleman ihtiyacı artacak, dolayısıyla aşçı, garson, bahçıvan, servis şoförü, sağlık, güvenlik ve temizlik personeli, gibi yüz binlerce kişiye iş imkanı doğacaktır.

5-   Özel okulların sayısının artması ve kapasitelerinin dolmasıyla birlikte, bu okullarda kaliteyi yakalamak adına sınıf mevcutlarının düşük tutulması da dikkate alındığında, görev bekleyen yüz binlerce öğretmene istihdam yolu açılmış olacaktır.

6-   Aynı şekilde sayısı ve ekonomik gücü artacak olan özel öğretim kurumlarından ve bu kurumlarda istihdam edilecek yüz binlerce yeni çalışan üzerinden alınacak vergiler nedeniyle devletin gelirleri artacaktır.

7-   Özel okulla giden öğrenciler nedeniyle, devlet okullarındaki öğrenci sayısı, dolayısıyla sınıf mevcutları ve disiplinsizlik sorunları azalacak ve buna bağlı olarak öğretmen açığı kapanacak ve eğitim kalitesi artacaktır.

8-  

 

Sonuç olarak, “Özel Okul Katkı Payı”na benzer bir düzenleme, Ülkemiz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve insanımız için elzem olup, uygulamaya geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

Abdulkadir YILDIZ

Uzman Rehber Öğretmen

 

 

Degerli Yazarimiz Abdulkadir YILDIZ Bu tarihten itibaren bizimle beraberdir: Perşembe, 01 Mart 2012.

Yazarin Diger Yazilari

Yorumlar 

 
+5 #9 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-29 13:04
Abdülkadir Hocam,yazınızda n dolayı sizi tebbik ediyorum.Dünyada ki eğitim alanında yaşanan hızlı değişime Türkiyenin uzun süre dayanması zor.Mutlaka değişim gerçekleşecekti r.Eğer yazınız doğrultusunda özel okullara katkı payı düzenlenmesi olursa , hiç değilse düşüncelerimizi hayata geçirmek adına özel eğitim kurumları açmak bizlere zorunluluk olur diye düşünüyorum.Süper olur.Saygılarımla.
Alıntı
 
 
+6 #8 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-28 11:38
Sayın müdürüm, çok güzel bir yazı ve önemli bir konu kaleme almişsiniz.milli egitim bakanlığının bir şirket gibi yönetilmeye çalışıldığı şu donemde siz ideal olanı ve görünen çözümü dile getiriyorsunuz, ogrenci açisindan gönüllerde tüllenen duygular da bu Aslında. Bir özel okulun hemen yanında okuyan öğrencilerin psikolojisini çok iyi bilen birisi olarak kendi ellerimizle kast sınıflarımızı oluşturuyor genclerin arasındaki iletişim kanallarını koparıyor ve ogrencilerin kendi içlerinde savunma mekanizmaları geliştirmelerin e neden oluyoruz.Zengin velilerin tembel -özel okula gidip orada basarisiz olan -çocuklarına ceza olsun diye kaydettirdigi resmi liseler aynı zamanda eski zamandaki cocuklarin korkulu rüyasi olan mahallenin iğneci teyzesi haline getirildi. Bu isin öğretmene bakan tarafı da var , özel okullarda öğretmenler bir köle mantığında çalistiriliyor hatta staj yalaniyla bir sene de bedava çalistiriliyor. Yani bu harç çok su [.........]ürüyor.Yeni Yazılarınızı bekliyorum selamlar .
Alıntı
 
 
+5 #7 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-27 18:03
Sayın müdürümü yürekten kutluyorum. Ülkemizin bir numaralı surununa değinmişsiniz. Özel okulları teşvik etmekle birçok sorunu kökünden hallederiz. Bu görüş ve önerileri inşallah devlet büyüklerimiz bir an önce dikkate alır.
Alıntı
 
 
+5 #6 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-26 11:41
Sayın müdürüm, yazınızı okudum ve görüşlerinize katılmamak mümkün değil. Bugün özel okul denildiğinde imkanlar açısından devlet okullarının ulaşamayacağı bir düşünce akla geliyor hemen. Bu düşünce haksız da sayılmaz. Ancak biz devlet okullarına öğrenci başına ödediğimiz miktarı eğer öğrenci özel okula gidecekse bu kaynağı özel okullara aktarırsak isteyen farkını vererek özel okula da gidebilir. Böylece özel okulların boş kapasiteleri değerlendirilir , devlet okullarında sayı bir nebze de olsa azalır, en önemlisi devlet okulları da benden memnun olmadığı için öğrencilerimiz özele geçiyor, ne yapmalıyız da biz de onlarla rekabet edebilelim şeklinde düşüncelere girebilirler. Sonuç olarak özelde de devlet okulunda da okuyan çocuklar bizim çocuklarımız. Bu nedenle hem özel okulları hem de devlet okullarını daha da nasıl geliştirebiliri z diye derin düşüncelere dalmamızın vakti geldi de geçiyor.Elinize ve yüreğinize sağlık, çok önemli bir konuya değinmişsiniz.
Alıntı
 
 
+7 #5 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-26 10:49
Çok güel bir yazı yazarak önemli noktalara temas etmişsiniz Umarım devlet büyükleri de bunu farkedebilirler Saygılarımla..
Alıntı
 
 
+6 #4 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-26 09:34
Değerli Müdürümün kaleme aldığı tüm görüşlerine katılıyor ve destek veriyorum.Eğitim adına büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum.
Alıntı
 
 
+5 #3 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-25 16:35
Ellerinize sağlık. Çok yerinde bir yaklaşım.
Alıntı
 
 
+5 #2 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-25 16:21
sayın Müdürüm yazınızı okudum. Zaman zaman dostlarımla paylaştığım maliyet oranında yada belli bir yüzdesine kadar devlet desteği, özel okullaşmayı tetikleyecek ve resmi okullardaki yükü hafifletecek, kaliteyi yükseltecektir; tezimi destekler görüşünüze tamamen katılıyorum.Yazınız bir bütün olarak da yararlı olmuş. Elinize ve beyninize sağlık.Sayfanızın takipçisi olacağım.
Alıntı
 
 
+5 #1 RE: ÖZEL OKUL KATKI PAYI 2012-07-25 15:54
Abdülkadir Bey'in görüşlerine katılıyorum. Özel okulların yaygınlaşması gerektiğini ve fırsat eşitliğini sağlamak için de dar gelirli ailelerin çocuklarına devlet desteğinin verilmesini önemli buluyorum. Eğitimin kalitesinin artması için rekabet şart.
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Site Dili / Language
İstediğiniz dile çeviriniz

language you want to turn the

Üye Girişi
Ziyaretçi Sayısı
Bugün2048
Dün5888
Tüm Zamanlar4613365
Kimler Çevrimiçi
Şu anda 104 konuk çevrimiçi
İstatistikler
Üyeler : 889
İçerik : 1505
Web Bağlantıları : 26
Ziyaretçi Anketi
Gönül Sitesini Dünyanın neresinden İzliyorsunuz?