• İnternet Dünyasına Açılan Sevgi Penceresi
  • İnternet Dünyasına Açılan Sevgi Penceresi
Kitap Okuma Anketi
Kitap Okuyor musunuz?
 
Yasal Uyarı
Bu sitede yayınlanan bütün eserlerin çoğaltılması, izinsiz olarak bestelenmesi yasaktır! Buna uymayanlar hakkında, 5846 ve 411 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 3257 sayılı Sinema ve Muzik Eserleri Kanunu Hükümleri gereğince hukuki işlem yapılacaktır. Sitede yayınlanan şiir, yazı ve hikayelerin telif hakları sahiplerine aittir. Ancak Naci Gümüş imzalı yazı, şiir ve hikâyeler; isim anılması, kaynak gösterilmesi şartıyla alıntılanabilir.
Site İçi Arama

PostHeaderIcon HAKİKÂTİN ÖLÇEĞİNDE İNSAN’A TANINAN ÖZGÜRLÜK ALANLARI(2)

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 9
ZayıfEn iyi 
Yazarlarımız - Makaleleri

KUR’AN’A GÖRE İNSANIN YARADILIŞ SEBEBLERİ :

NaciCepeİnsanın yaradılışının esas sebebi, en başta kendini yaratan yaratıcısına kulluk yapmaktan başka bir şey değildir.

“...Ben,cinleri ve insanları,ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.Ben onlardan rızık istemiyorum.Şüphesiz rızık veren,sağlam kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır.” 51/56-58

İBADET/KULLUK SADECE ALLAH’A OLMALIDIR: 7/59,65,73,85,12/40,2/47,115,36/60-61,3917,67/2,76/2

“Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine (halkına bir elçi olarak) gönderdik. Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım.” 7/59

İNSAN BOŞ YERE YARATILMADI: ”...Bizim sizi boş yere,bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? “ 23/115

İNSAN,BAŞIBOŞ BIRAKILACAĞINI Mİ SANIYOR?

“İnsanlar, (sadece) 'İman ettik' diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?”29/2

Bu bakımdan insan,inanma bilinci ve yaşama sorumluluğu olan bir varlık tır. Ayrıca insanın,kendine,ailesine ve toplumuna karşı olan bir yaşama sorumluluğu olduğu gibi sınanan bir varlık olması hasebiyle de yaratıcısı olan sahibine de görevleri vardır.

İNSANA(HAKVE BATIL) İKİ YOL GÖSTERİLDİ”Ve biz ona iki de yol gösterdik” : 90/10

ALLAH,KİMLERİN İYİ İŞLER YAPACAĞINI DENEMEK İÇİN İNSANLARI YARATTI:

“...Bu ,senin imtihanından başka bir şey değildir.” 7/155

“...Andolsun biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nütefeden yarattık da onu işitici,görücü yaptık. “ 76/2

“...O (Allah) , hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı.   O,üstündür,bağışlayandır.”67/2,72/15-17

“...Andolsun biz sizi deneyeceğiz ki içinizden cihad edenlerei, sabredenleri bilelim ve söylediğimiz sözlerin(doğru olup olmadığını)sınıyalım. “ 47/31

“... Allah denemeden geçirir.”23/30,76/2

“...Allah insanları şerle de, hayırla da dener.” 21/35

“...Sizi, korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmekle deneriz.” 2/155,3/186

“...Müminleri imtihan etmek için(böyle yaptık.)”8/17

“...Onlardan bazısını bazısıyla denedik.” 6/53

“...Öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız.?” 2/214

“... Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder ve onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl hareket edeceğinize bakar.” 7/129

“...Dünya nimetleriyle imtihan. 18/7-8, “...Mal ve canlardan azaltmakla imtihan.” 3/186

“...Hakaret ve saldırılarla imtihan.” 3/186. “...Allah,imtihan için kimini kiminle üstün kılmıştır.” 6/165

“...Her yıl bir-iki defa sınama/ imtihan”:

“...Kendilerini her yıl bir-iki defa sınandıklarını görmüyorlar mı? Yine de tevbe etmiyorlar,öğüt almıyorlar”9/126

“... Onları, yoldan çıkmalarından ötürü böyle sınıyorduk.” 7/163

İnsanın yaradılış sebeplerini ayetler ile açıkladıktan sonra insan’ın görev ve sorumluluklarını hatırlatıp aydınlatan Allah’ın elçilerinin insanlara davranışlarını yine Kur’an’da ki ayetlere bakarak bir göz gezdirelim.

HAKİKATE ÇAĞRI/DAVET EDEN ELÇİLER/PEYGAMBERLER:

İnsanlık tarihinin başlangıcından son elçi Hz.Muhammed(a.s)kadar bütün insanlığa irşat /aydınlatma ve tebliğ bilgileri verilmiştir.Elçilerin tamamı, insanları Allah’ın Rablığına ve tek ilahlığına kulluk yapmaları için davette bulundular.Yeryüzünde tüm zamanlarda Allah’ın elçilerinin tebliğ ve irşat yapmadığı bir tek coğrafya yoktur. İyi ve kötü,yanlış ve doğru anlatılmış ve insanların tamamı hak ve hakikate iman etmeye ve Allah’ın istediği biçimde kendi Adaletini tessüs ettirmek üzere yepyeni bir davete çağrılmışlardır.

HER ÜMMETE/MİLLETE ELÇİLER/PEYGAMBERLER GÖNDERİLMİŞTİR:

“...Sana anlattığımız peygamberlerle, anlatmadığımız başka peygamberlere de vahyettik..” 58/8

ALLAH’IN PEYGAMBERLER GÖNDERMESİ,HAKSIZ YERE İNSANLARA AZAB ETMEMESİ İÇİNDİR: 6/131,7/6 ,11/117,26/208-209,28/47,59,29/40,34/34,35/43,46/35

“Gerçek şu ki, bir toplumun fertleri doğru ile eğrinin anlamından, habersiz olduğu sürece, senin Rabbin bir zulüm ve haksızlık ile ülkeleri helak edici değildir.” 6/131

ALLAH, PEYGAMBER GÖNDERMEDEN AZAB ETMEZ: 17/15,26/208-209,28/59

“Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer; kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiç bir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, bir elçi gönderinceye kadar (hiç bir topluluğa) azab edecek değiliz.”17/15

AZAB GELECEĞİ ZAMAN,ALLAH, PEYGAMBERLERİNİ VE MÜMİN KULLARINI KURTARIR: 10/103,11/40-47,5866,81,94,116,12/110,21/9,27/52-53,56-57,54/33-35

“...Sonuçta elçilerimizi ve inananları kurtarırız.İşte böyle, üzerimize bir borç olarak müminleri kurtarırız.”10/103

ALLAH, PEYGAMBERLER GÖNDERDİ Kİ, İNSANLAR’BİZE PEYGAMBER GELMEDİ’DİYEMESİNLER VE HAKSIZ YERE CEZALANDIRILMIŞ OLMASINLAR: 6/131,7/6,26/208-209,28/47,34/34

“Size peygamberler gönderilmesinin sebebi şudur: Rabbin, ahalisi habersiz bulunan bir beldeyi haksızlıkla helâk etmez.”6/131

İnsanın yaradılış sebeplerini ayetlerin ışığı altında bir çalışma yaparak açıkladıktan sonra hak ve hakikati anlatacak ilk çağrıyı ya da tebliğin yine Allah’ın seçip tayin ettiği elçi ve peygamberleriyle insanları aydınlattığına burada tanık olduk.

Allah’ın elçi ve peygamberlerini yeryüzünün her karesine gönderildiğini ve elçilerini göndermeden insanlara azabın gelmeyeceğini yine Kur’an’ın ışığındaki ayetlerle açıkladık.Bütün zamanlarda insanlığın tarihsel yolculuğuna Rabbimiz elçileriyle birlikte kılavuzluk yapılacak insan hayatına önem verdiğine de tanık oluyoruz.

ALLAH,YARATTIĞI İNKARCI YA DA HİÇ BİR KULUNU İHMÂL ETMEZ İMHÂL EDER

“İnkâr edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz, onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.”3/178

Buradaki ayette Allah inkârcılara uzun ömürler vererek MÜHLET tanıyor onları ihmâl etmiyor.Zira daha çok günahlarını arttırsınlar diye kendilerine verilen mühleti sonuna kadar kullandırtıyor.

“Hep birlikte Allah'ın ipine (İslam'a/Kur'an'a) sımsıkı tutunun (hayatınızı ona göre düzenleyin) ve (İslam'la çelişen davranışlarınızla gruplara ayrılarak) birbirinizden kopmayın! Allah'ın üzerinizdeki (İslâm) nimetini düşünün ki, cahiliyet devrinde birbirinize düşmanlar iken o, sizin kalpleriniz arasında ülfet (yakınlık) meydana getirdi de onun nimeti sayesinde din kardeşleri oldunuz. Hem siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da oraya düşmekten sizi (İslam ile) O kurtardı. İşte Allah size âyetlerini böylece açıklıyor ki, doğru yola eresiniz. “3/103

Ama bu arada nâdim olup aralarında pişmanlık duyanlar da bu verilen mühleti tövbe edip lehlerine çevirmeleri de pekâla mümkün olabilir.Fakat iman-ı yeis ile iman-ı beis içinde olmamak kaydıyla iman edebilirlerse işte o zaman felâha/kurtuluşa belki kavuşabilirler.İnkârcıların burada kendilerine verilen mühlete bir başka açıdan bakıldığında bu süre tanıma zamanının bir özgürlük fırsatı olduğu da iyi bilinmelidir.Şahsen yaşadığım zaman zarfı içinde inkârcı olup kurtuluş yolunu bulananlara ratlamadım desem yalan olur.

“Hepiniz birden Allah'ın ipine yani Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın, sakın ayrılıp bölünerek kitap bir yerde siz bir yerde olmayın. Allah'ın size verdiği nimetlerini hatırlayın. Siz birbirinize düşman iken, kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz da, sizi ondan kurtardı. İşte cennete götüren doğru yolu bulasınız diye, Allah ayetlerini böylece açıklar.”35/45

Allah’ın apaçık bildirdiği ayetleri algılayıp anlayarak İslâm’a gelen (Allah’ın kulu kim olursa olsun) ve Allah’ a dosdoğru teslim/müslüman olan her kim olursa olsun hidayet yolunun o kullara apaçık beyanı olan buradaki sunduğumuz bir başka ayettir.

Vakaya geniş açıdan baktığımızda aslında İslâm inancı; insanların kendine iradeleriyle zorlanmadan gelmelerini yeğliyor.Bu nedenle de iyi bir tercih yapabilmeleri için özgürlük imkânları/alanları oluşturuyor.

İslâm inancı; düşmanlık üretmeyen yegâne dindir. Bunun için KUR’AN ef’âl babından failin peşine düşmez,fiillerin peşine düşer. Bu bakımdan Kur’an’da;

-Müminlerin özellikleri olumlu

-İnkâr edenlerin,fasıkların ve Münafıkların/iki yüzlü kimselerin özellikleri ise olumsuz yönleriyle ya da yanlış olan eylemleri ile zikredilir.

Müminlerin dışında tasnif olunmuş kimlikleri ise İslâm inancı; hiç birini fail olarak karşısına almadan sadece fiillerinin yanlış ve kendileri için zararlı olabileceğini tebliğ edip geçer.Ama asla zorlamada bulunmaz.İnsanı ve insan topluluklarını karşısına almadan doğru olanı elçileri vasıtasıyla anlattırıp yanlış olandan sakınılmasını öngördürterek duyulmasını ister.

İslâm, müminlerin dışındaki kimliklere niza ile karşıya alınılmamasını ister müslümanlardan.Yanı o insanları ötekeliştirmeden bir güzel ve doğru olan inanca davet edilmesini salık verir.Böylelikle empati kuran bir hoşgörü ile bu insanlara özgürlük imkânları/alanları oluşturur.

Onun için İslâm peygamberi Muhammed(A.S)”Zorlaştırmayınız ama kolaylaştırınız, müjdeleyiniz ama korkutmayınız” diye o en güzel sözlerinden birini söyler müslüman kardeşlerine. (Devam edecek)

Not: Yazarımızın bu yazısı Umran Dergisi'nin Temmuz Sayısında yayınlanmıştır.

Son Güncelleme (Pazartesi, 15 Temmuz 2013 14:11)

 

Degerli Yazarimiz NACİ CEPE Bu tarihten itibaren bizimle beraberdir: Pazar, 06 Aralık 2009.

Yazarin Diger Yazilari

Yorumlar 

 
0 #1 TebrikMehmet Ali OĞUZ 2013-07-16 01:09
O kadar güzel mesajlar verilmiş ki!
Rabbim razı olsun.
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Site Dili / Language
İstediğiniz dile çeviriniz

language you want to turn the

Üye Girişi
Ziyaretçi Sayısı
Bugün3835
Dün5888
Tüm Zamanlar4615152
Kimler Çevrimiçi
Şu anda 48 konuk çevrimiçi
İstatistikler
Üyeler : 891
İçerik : 1505
Web Bağlantıları : 26
Ziyaretçi Anketi
Gönül Sitesini Dünyanın neresinden İzliyorsunuz?